مدیریت هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مدیریت هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ضوابط حاکم برگزینش

 | تاریخ ارسال: 1400/4/20 | 
ضوابط حاکم برگزینش
 
علاوه بر لزوم احراز شرایط عمومی استخدام شامل صلاحیتهای علمی و توانایی های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می گردد متقاضیان می بایست حائز ضوابط گزینش ( عمومی ، انتخاب اصلح ) نیزباشند.
ضوابط عمومی ، حداقل ضوابطی است که فرد متقاضی جهت استخدام می بایست حائزآن باشد.
از مصادیق ضوابط عمومی می توان از اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکیاز ادیان رسمی مصّرح در قانون اساسی ، التزام عملی به احکــام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات) ، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق ، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی ( مگر توبه ایشان احراز شود) ، عدم سابقه کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر نام برد.
ضوابط انتخاب اصلح ، ضوابطی است که در مواردمحدودیت ظرفیت ( پذیرش) و کثرت تقاضا ، همچنین استخدام در مشاغل حساس ( مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و…) و موارد خاص ( مانند اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور و…) به عنوان اولویت اعمال می گردد. از جمله مصادیق آن ایثارگری ( حضور داوطلبانه درجبهه های حق علیه باطل ، جانبازی ، آزادگی ، از خانواده شهدا ، اسراء و مفقودینبودن ) شرکت در فعالیتهای سیاسی ، اجتماعی و عبادی ، پوشش چادر برای خواهران ، خدمت درمناطق محروم و…. را می توان نام برد.
دفعات مشاهده: 729 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر